Tidak dapat apa yang dicari?,Cuba Google Search...
Google

Saturday

FALSAFAH

Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, kami warga pendidik SMK Shahbadaraya, bertekad akan berusaha untuk menjalankan amanah, membirnbing dan mendidik pelalar-pelajar ini bagi mengembangkan potensi mereka dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial, demi melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan dan bertoleransi.

0 comments:

Blog Widget by LinkWithin